ست های پنج تکه تمام پنبه ای سایز 1 ( سه ماه تا شش ماه ) و سایز 2 ( شش ماه تا نه ماه )
ست های پنج تکه نوزادی شامل : بلوز ، زیردکمه ، رکابی ، شلوار ، شورت